elektryczny-pastuch.pl
Projektowanie ogrodzeń elektrycznych


 • Zastosowanie elektrycznych pastuchów


 • Montaż pastucha elektrycznego


 • Projekt ogrodzenia elektrycznego


 • Podłączenie elektryzatora


 • Przykład elektrycznego pastucha na dziki
          Każda kwatera powinna zapewnić wyżywienie planowanego stada zwierząt w czasie planowanego wypasu. Tabela 3 podaje szacunkową liczbę zwierząt przypadająca na 1 ha pastwiska w zależności od jakości pastwiska i planowanego czasu wypasu. Po ustaleniu wielkości pastwiska rysuje się jego schemat - przykład pokazano na
   Ogrodzenia stałe stosuje się do:
  • wydzielania większych kwater
  • wydzielania dróg przepędu bydła
  • zewnętrznych ogrodzeń
  Ogrodzenia przenośne stosuje się do dzielenia kwater na działki do dawkowanego wypasu (półdziennego i całodziennego) Przy ogradzaniu kwater na terenach zmeliorowanych każdy rów zabezpiecza się ogrodzeniem.

          UWAGA: USTALENIE LICZBY SŁUPKÓW I IZOLATORÓW W OGRODZENIU ELEKTRYCZNYM. DOBOR PRZEWODOW ORAZ WTSOKOSCI ZAWIESZENIA PRZEWODOW
  elektryczny-pastuch.pl (C)