elektryczny-pastuch.pl
Elektryczny pastuch - Jakie paliki?


 • Zastosowanie elektrycznych pastuchów


 • Montaż pastucha elektrycznego


 • Projekt ogrodzenia elektrycznego


 • Podłączenie elektryzatora


 • Palik ogrodzenia elektrycznego
          Słupki są to elementy wsporcze służące do mocowania izolatorów. Posługując się wykonanym schematem ogrodzenia elektrycznego należy zaznaczyć miejsce przebiegu ogrodzenia ustawiając odpowiednie słupki. Zaleca się stosowanie odpowiednich odległości między słupkami w zależności od rodzaju ogrodzenia. Słupki produkowane przez producentów powinny być odporne na działanie czynników7 atmosferycznych, łatwe i wygodne w przemieszczaniu na pastwisku.
   Przy zakładaniu typowego ogrodzenia elektrycznego mamy do wyboru trzy rodzaje słupków-:
  • słupki liniowe /przelotowe/ - ustawiane wzdłuż prostoliniowych boków ogrodzenia,
  • słupki narożne - ustawiane w miejscach, w których ogrodzenie zmienia swój kierunek,
  • słupki krańcowe /bramowe/ - ustawiane na końcu linii ogrodzenia elektrycznego lub w bramach przepędu zwierząt. Muszą być dobrze osadzone w ziemi, najlepiej wzmocnione dodatkowo wspornikiem.
  Szerokość bramy przepędowej dla zwierząt powinna wynosić od 3 do 5 m w zależności od liczebności zwierząt w stadzie.

          Słupki do ogrodzenia elektrycznego mogą być różne, jednakże każdy słupek musi posiadać izolatory, na które nakłada się przewody ogrodzeniowe. Stosowanie tu zastępczych kawałków tworzywa lub folii z odzysku jest niedopuszczalne. Do ogrodzenia niektórych zwierząt konieczna jest większa liczba rzędów przewodów ogrodzeniowych a czasami wskazane jest instalowanie równolegle przewodu zerowego. Wówczas ilość izolatorów na każdym słupku musi być odpowiednia do ilości rzędów przewodów.
  elektryczny-pastuch.pl (C)