elektryczny-pastuch.pl
Podłączenie pastucha


Ogrodzenie kukurydzy pastuchem elektrycznym
        Elektryzator może być zasilany z instalacji elektrycznej 230V~ 50Hz lub baterii. Instalowanie należy rozpocząć od wyboru miejsca dla elektryzatora. Elektryzator należy umieścić w pobliżu gniazda wtykowego tak, aby przewód zasilający nie był narażony na uszkodzenia i nie zagradzał przejścia osobom i zwierzętom. Elektryzator powinien być lokalizowany w miejscu suchym i łatwo dostępnym, aby jego załączanie i wyłączanie można było przeprowadzić wr każdej chwili. Elektryzator można lokalizować na zewnętrznej ścianie budynku, zaciskami skierowanymi ku dołowi, pod warunkiem, że istnieje lub zostanie wykonane zabezpieczenie przed deszczem. Elektryczny pastuch powinien być zainstalowany na wysokości umożliwiającej obserwację okienka kontrolnego.

Podłączenie elektryzatora

       Po sprawdzeniu że elektry zator został prawidłowo zainstalowany, należy go wyłączyć i podłączyć przewody do zacisków wyjściowych elektryzatora i linii ogrodzenia oraz do uziemienia . Należy zwrócić uwagę, aby zawieszony drut ogrodzenia elektrycznego nie dotykał krzewów, gałęzi oraz trawy, gdyż powoduje to upływ prądu do ziemi i znaczne osłabienie działania ogrodzenia lub całkowite uziemienie linii i nieskuteczność ogrodzenia. Ponadto, jeśli ogrodzenie zainstalowane jest w pobliżu budynków mieszkalnych, dotykające do linii ogrodzenia traw-, krzewy itp. mogą wywoływać zakłócenia w odbiorze programu telewizyjnego. Przewód zawieszony na izolatorach należy podłączyć za pomocą przewodu izolowanego stanowiącego wyposażenie elektryzatora, z zaciskiem czerwonym elektryzatora oznaczonym napisem lub symbolem pioruna. W przypadku dużych odległości pomiędzy elektryzatorem a linią ogrodzenia do połączenia należy używać specjalnego przewodu dostosowanego do wysokich napięć.
elektryczny-pastuch.pl (C)