elektryczny-pastuch.pl
Jak zmontować pastuch elektryczny


Schemat ogrodzenia elektrycznego
        Eksploatacja ogrodzenia elektrycznego tzw. elektrycznego pastucha musi być prowadzona zgodnie z zasadami techniki i bezpieczeństwa podanymi w normach i przepisach związanych w taki sposób, aby zapewnić wysoką pewność bezpieczeństwa zwierząt i osób przebywających w pobliżu elektryzatora i przewodów ogrodzenia elektrycznego.
    Zestaw ogrodzenia elektrycznego składa się z:
  • elektryzatora - aparatu powodującego okresowe elektryzowanie przewodów ogrodzeniowych, to jest zasilanie ich impulsami napięciowymi,
  • przewodów ogrodzeniowych - drutów nie izolowanych lub splotów drutów nie izolowanych z linkami z tworzyw sztucznych lub innych elementów przyłączanych do linii ogrodzenia,
  • izolatorów - elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego, służących do mocowania przewodów ogrodzeniowych,
  • uchwytów izolacyjnych - elementów izolacyjnych umożliwiających rozłączenie przewodów ogrodzenia elektrycznego, będących pod napięciem,
  • słupków - elementów wsporczych służących do mocowania izolatorów; uziomu roboczego
  • tabliczek ostrzegawczych - informacyjnych
  • elementów pomocniczych - elementów niezbędnych do wykonania ogrodzenia elektrycznego, np. zaciski do przewodów ogrodzeniowych, szpule do przewodów ogrodzeniowych, przewody łączeniowe elektryzatora z uziomem roboczym i ogrodzeniem elektrycznym, itp.
Jak nie należy postępować z pastuchem elektrycznymelektryczny-pastuch.pl (C)