elektryczny-pastuch.pl
UWAGA Elektryczny pastuch


Tabliczka ostrzegawcza powinna być dobrze widoczna
        Tabliczki ogrodzenia elektrycznego muszą być mocowane na trwale przymocowanymi do słupków' ogrodzenia lub przykręconymi do przewodów ogrodzenia za pomocą kawałków drutu lub sznurka. Wymiary tabliczek ostrzegawczych powinny być co najmniej 100mm x 200mm. Kolor tła obu stron tablicy ostrzegawczej powinien być żółty.
    Napis na tablicy powinien bvć czarny i powinien zawierać:
  • symbol wg rysunku BB1 (PN-EN 60335-2-76)
  • napis UWAGA OGRODZENIE ELEKTRYCZNE
Napis powinien być trwały - umieszczony po obu stronach tablicy ostrzegawczej i mieć wysokość co najmniej 25 mm.
elektryczny-pastuch.pl (C)